São Paulo metro - Dòng 2 - đồ màu Xanh lá cây
Bản đồ của São Paulo metro - Dòng 2 - Xanh